elektrotechniek op maat
Toezicht

Toezicht

Bij de uitvoering van grote projecten is het uiterst belangrijk dat iemand erop toeziet dat het project goed en volgens de contractvoorwaarden verloopt. Deze zijn meestal onder uniforme administratieve voorwaarden (UAV) opgesteld.  Houdt de aannemer zich bijvoorbeeld wel aan de contractdocumenten (bestek, programma van eisen, plan van aanpak, werkplannen en VGM-plannen)? Rekent de aannemer reële prijzen? PIA levert gediplomeerde toezichthouders (met diploma UAV) die voor u een oogje in het zeil houden en erop toezien dat u geleverd krijgt waar u om gevraagd hebt. Ook in het voortraject, zoals bij het maken van de leverancierskeuze, staan wij u graag terzijde.