top of page

THERMOGRAFISCHE INSPECTIE

Fouten en/of defecten in elektrische installaties uiten zich vaak in temperatuurverhoging van installatiedelen. Wanneer deze symptomen niet tijdig worden herkend, zullen ze uiteindelijk leiden tot storingen en/of brand.

 

Dit kunt u voorkomen met een thermografische inspectie, dit is een goede aanvulling op de NEN 3140 inspectie. Thermografische inspectie is een momentopname, waardoor het dus wel streng aan te raden is om deze inspectie periodiek te laten plaatsvinden. Zo garandeert u de veiligheid van uw werknemers en omgeving.

 

Thermografie betekent letterlijk het vastleggen van warmtebeelden.
Warmtebeelden komen voort uit de hoeveelheid uitgestraald infrarood licht. Hoe warmer, hoe meer infraroodlicht.
Dit infrarood licht kunnen we zichtbaar maken met onze geavanceerde infrarood camera.
De waargenomen warmte (infrarood licht) wordt door de inspecteur vastgelegd in digitale beelden die kunnen opgenomen in een rapport.
Zo is er snel een betrouwbaar beeld van de fouten en/of defecten in de elektrische installatie.

 

Voordelen van thermografisch onderzoek

  • De methode is betrouwbaar (digitale beelden geven exact weer waar de problemen liggen).

  • De methode is snel en heeft dus een hoog rendement (veel installatiedelen in een korte tijd).

  • De installatie hoeft niet uit bedrijf te worden genomen, er ontstaat dus geen productieverlies.

 

Nadat de installatie(delen) zijn gecontroleerd ontvangt u van ons een uitgebreid en overzichtelijk rapport, waarin alle infraroodbeelden zijn voorzien van een heldere conclusie. In het geval van een directe gevaarlijke situatie die naar voren komt bij het onderzoek wordt dit uiteraard direct gemeld bij de verantwoordelijke.

Heeft u thermografische inspectie nodig? Neem dan snel contact met ons op!

  • Goed opgeleide en ervaren inspecteurs

  • Onafhankelijk en objectief advies

  • Heldere rapportages

prijs kwaliteit service
Thermografische inspectie

BESTEED U OOK VOLDOENDE AANDACHT

AAN UW ELEKTRISCHE INSTALLATIES?

bottom of page